REM-BRUK
 Czyżów 50
32-420 Gdów
tel/fax: +48 012-284-51-90
tel:kom: 0603-802-840
tel:kom: 0509-170-505
e-mail: rem-bruk-czyzow@o2.pl
 e-mail: kontakt@rem-bruk.pl
REM-BRUK
Zakres Świadczonych usług.

-DROGI,CHODNIKI, PARKINGI Z KOSTKI BRUKOWEJ
-ROBOTY ZIEMNE
-REGULACJA RZEK
-BUDOWA KANALIZACJI BURZOWYCH
-BUDOWA ZATOCZEK AUTOBUSOWYCH
-ZABUDOWA GALANTERII BETONOWEJ
-ZABUDOWA OBRZEŻY TRAWNIKOWYCH
-ZABUDOWA KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH
-BUDOWA CHODNIKÓW W CIĄGACH DROGOWYCH
-ODWADNIANIE TERENU
-KORYTOWANIE I POZIOMOWANIE POWIERZCHNI
-DRENAŻE
-PODBUDOWA POD KOSTKĘ
-WYKONYWANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
-POMOC PRZY PROJEKTOWANIU WŁASNYCH ROZWIAZAŃ
-UŁOŻENIE KOSTKI WRAZ Z OBRZEŻAMI
-POMIARY I PROJEKTY

rem-bruk rem-bruk rem-bruk rem-bruk rem-bruk